Sekundarna elektronika

Pretvorniki signala

Pretvorniki signala HEIDENHAIN prilagodijo signale merilne naprave vmesniku sekundarne elektronike. Uporablja se, kadar sekundarna elektronika ne more neposredno obdelati izhodnih signalov merilnih naprav HEIDENHAIN ali kadar je potrebna dodatna interpolacija signalov.

Pretvorniki signala HEIDENHAIN so na voljo v različnih izvedbah.

Prikazovalniki pozicije

Prikazovalniki pozicije se uporabljajo za prikaz izmerjene vrednosti, zabeležene s pomočjo merilne letve, merilnega tipala, rotacijskega dajalnika ali kotnega dajalnika. Primeri področij uporabe:

  • merilna in preskusna oprema,
  • razdelilne naprave,
  • nadzor merilne opreme,
  • ročni orodni stroji,
  • merilni stroji.

Tipične značilnosti uporabniku prijaznih prikazovalnikov pozicije:

  • optimalno berljiv alfa numerični zaslon,
  • pregledna razporeditev tipkovnice,
  • ergonomski gumbi,
  • sprednja plošča, zaščitena pred pršenjem vode,
  • robustno lito ohišje.

Elektronika za ovrednotenje

Elektronika za ovrednotenje za merilno-tehnično uporabo nudi številne funkcije za beleženje izmerjenih podatkov in statistično vrednotenje izmerjenih vrednosti..

Kontrolna in testna oprema

Merilne naprave HEIDENHAIN zagotavljajo vse informacije, potrebne za zagon, nadzor in diagnostiko. Za analizo merilnikov je na voljo ustrezna kontrolna oprema PWM in testna oprema PWT.