Merilne naprave za merjenje dolžin

Zaprte merilne letve so zaščitene pred prahom, ostružki in pršenjem vode ter so primerne za uporabo na orodnih strojih.

Odprte merilne letve delujejo brez mehanskega stika med čitalno glavo in merilom ali merilnim trakom. Tipična področja uporabe teh naprav so merilni stroji, komparatorji in druge natančne naprave ter proizvodna in merilna oprema.

Pri inkrementalnih merilnih letvah se trenutni položaj – glede na izhodiščno referenčno točko – določi s štetjem merilnih korakov oz. z deljenjem in štetjem signalnih period. Za reprodukcijo referenčne točke imajo inkrementalne merilne naprava HEIDENHAIN referenčne točke, ki jih je po vklopu treba prevoziti. To je še posebej hitro in preprosto z kodiranimi referenčnimi točkami.

Absolutne merilne letve nudijo trenutno vrednost položaja brez premika. Prenos absolutne vrednosti z merilnika poteka prek vmesnika EnDat ali drugega serijskega vmesnika.