Merilniki z matriko KGM 181, KGM 182, KGM 281, KGM 282

Merilniki z matriko KGM so primerni za dinamično preskušanje krmiljenja orodnih strojev s krmiljem CNC. Npr. krožne interpolacijske preskuse s polmerom od 115 mm do 0,1 mm je mogoče izvesti pri hitrostih pomika do 80 m/min. Poleg tega KGM omogoča tudi preskuse s prosto obliko z dvema osema. Prednosti merilnikov KGM zajemajo brezkontaktno merjenje, kar pomeni, da ni vpliva trenja zaradi krogličnih ležajev, kot npr. pri DBB. Po drugi strani napake, ki so posledica geometrije stroja, ne vplivajo na rezultate meritev krožnih interpolacijskih preskusov z zelo majhnimi polmeri.

Merilni sklop in ovrednotenje signala

KGM je sestavljen iz merilne plošče z matriko, ki je vgrajena v montažno ploščo. Med merjenjem je čitalna glava brezstično vodena preko matrike merilne plošče. Za meritev je treba vpeti montažno ploščo na strani obdelovanca (npr. strojna miza v obdelovalnem centru) in jo poravnati. Čitalna glava je varno nameščena na strani orodnega stroja in zavarovana pred vrtenjem (npr. vreteno v obdelovalnem centru) ter tudi grobo poravnana. Po nastavitvi reže za odčitavanje 0,5 ± 0,05 mm z distančno folijo sledi natančna poravnava merilnika KGM. V ta namen tako dolgo obračajte merilne vijake na čitalni glavi, dokler merilni signali, prikazani s pomočjo programske opreme za ovrednotenje ACCOM, niso optimizirani.

KGM oddaja za vsako od dveh pravokotnih osi dva sinusna merilna signala, fazno premaknjena za 90°, s signal periodo 4 µm. Nadaljnja obdelava merilnih signalov poteka v osebnem računalniku. Za povezavo KGM z računalnikom sta na voljo vmesnik EIB 741 (Ethernet) in števna kartica za osebni računalnik IK 220 (vodilo PCI) podjetja HEIDENHAIN. V obeh elektronikah se sinusni merilni signali lahko razdelijo do 4096-krat, tako da je na vsaki osi na voljo merilni korak približno 1 nm. Ovrednotenje merilnih vrednosti v skladu s standardom DIN ISO 230-4 izvaja programska oprema ACCOM podjetja HEIDENHAIN. Programiranje krožnih interpolacijskih preskusov in preskusov s prosto obliko za KGM je zelo preprosto. Programska oprema za ovrednotenje ACCOM zahteva vse parametre, ki so potrebni za merjenje, in ustvari potreben program NC, ki ga je mogoče takoj prebrati prek vmesnikov (serijski vmesnik ali Ethernet TCP/IP) krmilja CNC.