Zgodovina podjetja in mejniki v razvoju izdelkov

Prvi začetki podjetja sežejo v leto 1889, ko je Wilhelm Heidenhain v Berlinu ustanovil podjetje za jedkanje kovin, ki je izdelovalo šablone, table, razdelbe in skale. Po 2. svetovni vojni, ko je bilo podjetje uničeno, je Wilhelmov sin ustanovil novo podjetje DR. JOHANNES HEIDENHAIN v kraju Traunreut. Prvi izdelki so bile spet razdelbe in skale za tehtnice, ki izračunavajo znesek. Kmalu za tem so program dopolnili z optičnimi merilniki položajev za orodne stroje. V začetku šestdesetih let je sledil prehod na merilnike za fotoelektrično odčitavanje dolžin in kotov. Ta razvoj je omogočil avtomatizacijo številnih strojev in naprav v proizvodni industriji.

Od sredine sedemdesetih let se je podjetje HEIDENHAIN vedno bolj uveljavljalo tudi kot proizvajalec krmilne in pogonske tehnike za orodne stroje.

Podjetje je od vsega začetka zelo močno tehnično usmerjeno. Zaradi zagotavljanja te usmeritve in neodvisnega nadaljnjega obstoja podjetja kot osnova za neprekinjen nadaljnji razvoj je dr. Johannes Heidenhain leta 1970 svoj delež v podjetju prenesel v neprofitno organizacijo. To danes podjetju HEIDENHAIN omogoča visoke investicije v raziskave in razvoj.

Zgodovinski mejniki

1889

Ustanovitev podjetja za jedkanje kovin W. HEIDENHAIN v Berlinu

1923

Dr. Johannes Heidenhain se pridruži očetovemu podjetju

1948

Ponoven začetek podjetja DR. JOHANNES HEIDENHAIN v kraju Traunreut

1950

Izum postopka DIADUR: izdelava odporne precizne razdelbe na steklo s kopiranjem originalne razdelbe

1970

Ustanovitev neprofitne organizacije DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH

1980

Smrt dr. Johannesa Heidenhaina

2014

Podjetje HEIDENHAIN je zastopano v vseh industrijskih državah po vsem svetu

Merilno tehnični projekti

1961Fotoelektrični merilni mikroskop
1966Interferenčni komparator za zvezni fizikalno-tehnični zavod ZR Nemčije (Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB)
1971Kotna merska miza in preskuševalna naprava za delni krog za zavod PTB
1977Natančni kotomer za zavod PTB
1989Kotni merilniki za teleskop novih tehnologij (New Technology Telescope - NTT)
1999Kotli merilniki za zelo velik teleskop (Very Large Telescope - VLT)
1999Merila za mednarodne merilne primerjave dolžin NANO-3
med številnimi državnimi metalurškimi inštituti
2001Interferenčni komparator z nanometri za zavod PTB
2003Primerjava merjenja kotov med podjetjem HEIDENHAIN, zavodom PTB in inštitutom AIST (japonskim državnim inštitutom za raziskave)
2004Primerjava merjenja dolžin med podjetjem HEIDENHAIN, zavodom PTB in podjetjem MITUTOYO
2004Kotni dajalniki za teleskop GRANTECAN (Gran Telescopio CANARIAS)
2005Primerjava merjenja kotov med podjetjem HEIDENHAIN in zavodom PTB
2007Kotni dajalniki za 25 evropskih anten ALMA (Atacama Large Telescope Array)
2013

Kotni dajalniki za teleskop Daniel K. Inouye Solar Teleskop (DKIST, prej Advanced Technology Solar Telescope – ATST)

Mejniki pri razdelbah

1936

Fotomehansko kopirano stekleno merilo z natančnostjo ± 0,015 mm

1943

Kopiran razdelilni krog z natančnostjo ± 3 sekunde

1952

Skale tehtnic postanejo glavni vir dobička

1967

Prostostoječe mreže, mikrostrukture

1985

Z razmakom kodirane referenčne oznake za inkrementalna merila

1986

Fazno-mrežna merila

1995

Ploščate matrike za 2-koordinatne merilnike

2002

Planarne fazno-mrežne strukture za interferenčne merile letve

2005

Amplitudne mreže, odporne proti umazaniji in proizvedene s pomočjo laserske ablacije

2009

Velike matrike (400 mm x 400 mm) za merilne sistema v polprevodniški industriji

Mejniki merilnikov: Odprte merilne letve

1952

Optični merilniki dolžin za orodne stroje

1961

Inkrementalni merilniki dolžin LID 1, delilna perioda 8 µm/merilni korak 2 µm

1963

Kodirne linearne merilne letve LIC z 18 sledmi, dvojna koda/merilni korak 5 µm

1965

Laserski interferometer za merjenje orodnih strojev

1987

Interferenčni odprti merilnik dolžine LIP 101, merilni korak 0,02 µm

1989

Interferenčni odprti merilnik dolžine LIP 301, merilni korak 1 nm

1992

Dvodimenzionalni interferenčni merilnik dolžine PP 109R

2008

Interferenčni merilnik dolžine LIP 200 s signalnim časom 0,512 µm, za hitrosti premikanja do 3 m/s

2010

Absolutno odprt merilnik dolžin LIC 4000 z 2 sledema,
PRC, EnDat 2.2 za merilne dolžine do 27 m in ločljivostjo 1 nm

2012

Absolutna enosledna merilna letev LIC 2100

2015Interferenčni merilnik dolžine LIP 6000 z zelo kompaktno izvedbo

Mejniki merilnikov: Zaprte merilne letve

1952

Optični merilniki dolžin za orodne stroje

1966

Zaprta inkrementalna merilna letev LIDA 55.6 z jeklenim merilom

1975

Inkrementalna merilna letev LS 500 s steklenim merilom, merilno dolžino do 3 m, merilnim korakom 10 µm

1977

Inkrementalna merilna letev LIDA 300, merilna dolžina do 30 m

1994

Absolutni merilnik letev LC 181 s 7 sledmi, vmesnikom EnDat, merilno dolžino do 3 m, merilnim korakom 0,1 µm

1996

Absolutni merilnik letev LC 481 s 2 sledema, PRC, EnDat, merilno dolžino do 2 m

2011

Absolutni merilniki letev LC 200, merilna dolžina do 28 m, PRC, merilni korak 10 µm

2014

Absolutni merilniki letev LC xx5, merilna dolžina do 4 m, merilni korak 1 µm

2015Inkrementalni merilniki letev LP 100, merilna dolžina do 3 m, merilni korak 31,25 pm

Mejniki merilnikov: Kotni dajalniki

1952

Optični kotni dajalniki

1957/1961

Fotoelektrični kotni dajalnik ROD 1 s 40.000 signalnimi časi/vrt., 10.000 črtic

1962

ROD 1 z 72.000 signalnimi časi/vrt.

1964

Absolutni kotni dajalnik ROC 15/ločljivost 17 bitov

1975

Inkrementalni kotni dajalnik ROD 800, natančnost ± 1 sekunda

1986

Inkrementalni kotni dajalnik RON 905, natančnost ± 0,2 sekunda

1997

Absolutni kotni dajalnik z vgrajenim priključkom statorja v različici z votlo gredjo RCN 723, 23 bitni eno-obratni, vmesnik EnDat, natančnost ± 2 sekundi

2000

Interferenčni kotni dajalnik ERP 880 s 180.000 signalnimi časi/vrt., natančnostjo ± 0,2 sekund

2004

Absolutni kotni dajalnik RCN 727 s premerom votle gredi do 100 mm

2009

Interferenčni kotni dajalnik ROP 8080 za tester za polprevodniške rezine, kombinacija nosilnega ležaja in kotnega merilnika, 360.000 signalnih časov/vrt.

2011

Miniaturiziran interferenčni kotni dajalnik ERP 1080 v različici z dekoderjem z enojnim čipom

Mejniki merilnikov: Rotacijski dajalniki

1957/1961

Inkrementalni fotoelektrični rotacijski dajalniki ROD 1 z 10.000 črticami

1964Inkrementalni standardni rotacijski dajalniki serij ROD 2/ROD 4

1981

Inkrementalni rotacijski dajalnik ROD 426, industrijski standard

1987

Absolutni rotacijski dajalnik Multiturn ROC 221 S, 12 bitni Singleturn, 9 bitni Multiturn

1992

Inkrementalni vgradni rotacijski dajalnik ERN 1300 za delovne temperature do 120 °C

1993

Absolutni rotacijski dajalnik Singleturn in Multiturn ECN 1300 in EQN 1300

2000

Miniaturizirani absolutni rotacijski dajalnik Multiturn EON 1100 v tehniki Chip-On-Board

2000

Absolutni rotacijski dajalnik Singleturn ECN 100 s premerom votle gredi do 50 mm

2004

Miniaturizirani absolutni rotacijski dajalnik Singleturn in Multiturn ECI 1100 in EQI 1100 (z induktivnim odčitavanjem)

2007

Absolutni rotacijski dajalnik z vmesnikom “Functional Safety” SIL2/PL d in EnDat 2.2

2012ERN 1387 Inkrementalno odčitavanje z izboljšano natančnostjo z novim čitalnikom-ASIC
2014Absolutni rotacijski dajalnik za uporabo do vmesnika SIL3/PL e, EnDat 2.2 in izklopom v primeru napake

Mejniki na področju krmiljenja, elektronika

1968

Števec za premikanje naprej/nazaj VRZ 59.4 za 1 os

1974

Numerični prikaz položaja HEIDENHAIN 5041

1976

Numerično krmiljenje položaja TNC 110 in TNC 120 za 3 osi

1979

Numerično krmiljenje poti TNC 131/TNC 135

1981

Numerični krmilni sistemi za 3 osi TNC 145

1984

Numerični krmilni sistemi za 4 osi TNC 155, grafična simulacija obdelave orodja

1995

Sinhron serijski vmesnik EnDat za absolutne merilnike položajev

1996

Krmilni sistem TNC 426 z digitalno pogonsko regulacijo za 5 osi

1996

Celotni paket podjetja HEIDENHAIN TNC 410 MA z regulatorji in motorji

2004

Krmilni sistem iTNC 530 z dodatnim načinom delovanja smarT.NC

2007

Krmilni sistem TNC 620 s HSCI, serijskim vmesnikom regulatorja

2011

Krmilni sistem TNC 640 za kombinirano obdelavo z rezkanjem in struženjem