HEIDENHAIN danes

HEIDENHAIN je danes zastopan v 50 državah, večinoma s svojimi hčerinskimi podjetji. Prodajalci in serviserji pomagajo uporabnikom s tehničnim svetovanjem in storitvami na samem kraju.

Visoki standardi kvalitete so dokumentirani s certifikatom kvalitete sistemov DIN ISO 9001 in z dovoljenjem - DAkkS (nemška agencija za akreditacijo ) kot kontrolno mesto enote dolžin in kotov. Dolga življenjska doba in z zakonom predpisano recikliranje proizvodov na eni ter varstvo okolja in varčevanje s porabo energije na drugi strani, so osnovni pogoji za okoljsko izjavo po DIN ISO 14001.

Visoka kvaliteta HEIDENHAINOVIH proizvodov zahteva posebne proizvodne naprave in merilna sredstva. Originali in kopije za izdelavo merilnih skal se proizvajajo v za to posebej zgrajeni (clean-room) stavbi s posebnimi ukrepi proti vibracijam in s stabilno temperaturo. Stroje, potrebne za izdelavo in merjenje dolžinskih ter krožnih razdelb, kakor tudi kopirne naprave, je razvil in izdelal HEIDENHAIN sam.

Današnje stališče HEIDENHAINA

TNC krmilja so s svojim Klartext programiranjem postala merilo za izdelavo orodij in oblik v Evropi.
HEIDENHAIN ponuja kompletni program absolutnih in inkrementalnih rotacijskih dajalnikov, linearnih merilnih naprav ter kotnih merilnih naprav.
  • približno 22 milijonov rotacijskih in kotnih merilnih naprav, 
  • približno 7,5 milijonov linearnih merilnih naprav,
  • 500 000 prikazovalnikov pozicije,
  • približno 300 000 TNC krmilij