Kakovost in okolje

Kakovost

Že leta 1930 je Dr. Johannes Heidenhain določil, da so za uspeh podjetja ključnega pomena ustrežljivost strankam, visoka kakovost storitev in stalen razvoj, kar za naš način dela velja še danes. Zahteve po visoki kakovosti storitev pa ne zajemajo samo naših proizvodov, temveč vse dejavnosti v našem podjetju. Visok standard kakovosti podjetja HEIDENHAIN potrjuje tudi certifikat ISO 9001.

Okolje

HEIDENHAIN postavlja merila tudi na področju varstva okolja. Dolga življenjska doba in z zakonom predpisano recikliranje proizvodov na eni ter varstvo okolja in varčevanje s porabo energije na drugi strani, so osnovni pogoji za okoljsko certificiranje v skladu s standardom ISO 14001. Preverjanje v skladu z EMAS (Eco-Managment and Audit-Scheme) krepi tudi prizadevanja za dolgotrajni ekonomski, ekološki in socialni razvoj podjetja HEIDENHAIN.