Razvoj in proizvodnja pri HEIDENHAIN-u

Za HEIDENHAIN, z glavnim sedežem v Traunreutu v jugovzhodni Nemčiji, je značilen visok obseg proizvodnje. Večina merilnih naprav in strojne opreme za krmilja se razvija, izdeluje in montira točno tukaj. Prav tako so v Traunreutu načrtovani, programirani in testirani podatkovni vmesniki za merilne naprave in programska oprema za krmilja.

Visoka kvaliteta HEIDENHAIN-ovih proizvodov zahteva posebne proizvodne obrate in merilno opremo. Originali in delovne kopije za proizvodnjo meril se proizvajajo v specialnih za ta namen zgrajenih stavbah s čistimi sobami, s posebnimi ukrepi za stabilizacijo temperature in vibracijsko izolacijo. HEIDENHAIN je sam razvil in proizvedel stroje, potrebne za proizvodnjo in merjenje dolžinskih in krožnih razdelb, kakor tudi kopirne naprave.