Precizne razdelbe – osnova za visoko točnost

Srce HEIDENHAINOVIH merilnih naprav je merilni standard, ponavadi v obliki mrež stipičnimi linijami širine od 0,25 µm do 10 µm. Te precizne mreže se izdelujejo s procesom, ki ga je iznašel HEIDENHAIN ( npr. DIADUR ali AURODUR ) in je odločilen za delovanje in točnost merilnih naprav. Sestavljene so iz črt in presledkov, katerih definirani razmiki kažejo minimalna odstopanja in katerih struktura ima zelo ostre robove. Te razdelbe so odporne na mehanske in kemične vplive, so neobčutljive na vibracije in šoke ter imajo definirano termično vedenje.

Fazne mreže Posebni proizvodni proces omogoča proizvodnjo trodimenzionalne strukturne razdelbe, ki imajo posebne optične lastnosti. Širina struktur leži v območju le nekaj mikrometrovin vse do četrtine mikrometrov.
SUPRADURRazdelbe proizvedene s SUPRADUR procesom delujejo optično kot trodimenzionalne fazne mreže, vsebujejo pa planarno strukturo in so zatoposebej neobčutljive na umazanijo. 
MAGNODURTanke magnetno aktivne plasti v območju mikrometra so struktuirane za zelo fine, magnetizirane razdelbe.
DIADURDIADUR precizne razdelbe so realizirane z ekstremno tankimi plastmi kroma na nosilcu – ponavadi steklo ali steklokeramika, pri čemer leži točnost razdelbene strukture  v območju mikrometra in navzdol.
AURODURAURODUR razdelbe so sestavljene iz visoko odbojnih zlatih linij in matiranih jedkanih vrzeli. Ponavadi se nanašajo na jeklene nosilce.
METALLURMETALUR razdelbe imajo zaradi svoje specialne optične sestave iz odbojnih zlatih plasti skoraj planarno strukturo. Zato so posebej neobčutljive na umazanijo.