Povečana produktivnost z HEIDENHAINOM

HEIDENAINOVI proizvodi zagotavljajo, da so stroji in obrati produktivnejši in zanesljivejši. Vse od leta 1948, ko je podjetje na novo začelo v Traunreutu, je HEIDENHAIN odposlal preko 6 milijonov linearnih merilnih naprav, preko 15 milijonov rotacijskih in kotnih merilnihnaprav, 500.000 digitalnih števcev in blizu 260.000 TNC krmilij. To strokovno znanje Vam tudiv prihodnosti zagotavlja, da je HEIDENHAIN pravilna odločitev.

Nenehna težnja po tehnično superiornih proizvodih v kombinaciji z zanesljivostjo, prijaznostjo do uporabnika in praktično naravnanostjo je osnova za HEIDENHAINOVO delo. Heidenhain je zmeraj iskal dialog med znanostjo in razvojem na eni strani ter uporabniki in strankami na drugi strani. Naše sposobnosti na področju linearne in kotne metrologije so dokaz naših številnih in posebnih rešitev za uporabnike. K temu spada merilna in testna oprema, razvita in oblikovana za številne svetovne laboratorijske standarde in kotni dajalniki za različne teleskope in satelitske antene. Na podlagi pridobljenih izkušenj profitirajo tudi serijski HEIDENHAINOVI proizvodi.