Kvaliteta in okolje

Kvaliteta

Že leta 1930 je Dr. Johannes Heidenhain določil, da so za uspeh podjetja ključnega pomena ustrežljivost strankam, visoka kvaliteta zmogljivosti in stalen razvoj, kar velja še danes za naš način dela. Zahteve po kvalitetnih dosežkih pa ne zajemajo samo naših proizvodov, temveč vse dejavnosti v našem podjetju. Visok HEIDENHAINOV standard kvalitete potrjuje tudi certifikat ISO 9001.

Okolje

Kvaliteta pa ni vse. Tudi na področju varstva okolja postavlja HEIDENHAIN merila. Dolga življenjska doba in z zakonom predpisano recikliranje proizvodov na eni ter varstvo okolja in varčevanje s porabo energije na drugi strani, so osnovni pogoji za okoljsko certificiranje po ISO 14001. Preverjanje po EMAS (Eco-Managment and Audit-Scheme) krepi tudi prizadevanja po dolgotrajnem ekonomskem, ekološkem in socialnem razvoju HEIDENHAINA.