Menü überspringen

EnDat 2.2 – Obojesmerni interface

Information

HEIDENHAINOV EnDat Interface je digitalni, obojesmerni vmesnik za merilne naprave. Zmožen je posredovanja pozicijskih vrednosti inkrementalnih in absolutnih merilnih naprav, kakor tudi branja, pisanja in aktualiziranja v pomnilnik merilnih naprav shranjenih podatkov. Zaradi serijskega prenosa podatkov so dovolj 4 vodniki signalov. Podatki so sinhrono prenešeni k od elektronike predpisanega takt signala. Izbira načina prenosa ( pozicijske vrednosti, parametri, diagnoza … ) se izbira z Mode povelji, katere pošilja elektronika na merilne naprave.